Download Phần mềm Winrar-Giải nén và Nén file

Rate this post

Tải-download miễn phí phần mềm giải nén và nén file Winrar, công cụ mở-đóng file nén rar, zip..

Download Phần mềm Winrar

WinRAR là phần mềm nén tập tin và dữ liệu do Yevgeny Roshal phát triển của win.rar GmbH, bản đầu tiên ra mắt là vào mùa thu năm 1993. Đây là phần mềm thương mại. WinRAR có thể tạo và xem lưu trữ ở định dạng tệp RAR hoặc ZIP, và giải nén nhiều định dạng tệp lưu trữ.

Download phần mềm trực tiếp từ nguồn trang chủ:

Tải về trực tiếp nguồn chuẩn từ trang chủ, không virus, cập nhật các bản mới thường xuyên

Version English (Version 6.02)

Version Vietnamese (Version 6.02)

Trả lời