Hướng dẫn Fix lỗi không mở được ứng dụng Google Meet

5/5 - (1 bình chọn)

Hướng dẫn Fix lỗi mở ứng dụng Google meet (App học online) bị đẩy ra, không vào được.

Hướng dẫn Fix lỗi không mở được ứng dụng Google Meet

Đầu tiên các bạn gỡ cài đặt Google meet hiện tại trong máy đi xong tải file apk fix tại đây:
         Download: Fix Google Meet.Apk
Sau khi mở App ok, để sau này dùng không bị lỗi lại thì các bạn vào store Chplay -> vào tài khoản -> Tắt bỏ cập nhật tự động là Ok
Hướng dẫn Fix lỗi không mở được ứng dụng Google Meet 2
Good Job!

Trả lời