Tổng hợp Firmware ios Ipad

Rate this post

Tổng hợp tất cả firmware ios các đời máy Ipad, download firmware chuẩn từ server apple-cập nhật mới liên tục..

– Ipad bản WIFI là gì?

Ipad wifi là những máy được nhà sản xuất thiết kế không có phần cứng 3g-4g-5g + khay sim, mục đích chỉ sử dụng mạng Wifi

– Ipad bản GSM là gì?

Ipad bản Gsm là những máy được nhà sản xuất thiết kế như 1 bản rút gọn băng tần của bản CDMA-GLOBAL, Sim sóng đều đủ cả nhưng hạn chế 1 số băng tần.

– Ipad bản CDMA-Cellular là gì?

Ipad bản CDMA, Cellular là bản đầy đủ nhất, coi nó là bản Global quốc tế, không hạn chế hay thiếu 1 thứ gì cả.

Tổng hợp Firmware ios Ipad

MODEL  IOS LINK DOWNLOAD
IPAD 2 (WIFI) 9.3.5 (13G36) DOWNLOAD
IPAD 2 (GSM) 9.3.5 (13G36) DOWNLOAD
IPAD 2 (CDMA) 9.3.6 (13G37) DOWNLOAD
IPAD 3 (WIFI) 9.3.5 (13G36) DOWNLOAD
IPAD 3 (GSM) 9.3.6 (13G37) DOWNLOAD
IPAD 3 (CDMA) 9.3.6 (13G37) DOWNLOAD
IPAD 4 (WIFI) 10.3.3 (14G60) DOWNLOAD
IPAD 4 (GSM) 10.3.4 (14G61) DOWNLOAD
IPAD 4 (SIM) 10.3.4 (14G61) DOWNLOAD
IPAD MINI 1 (WIFI) 9.3.5 (13G36) DOWNLOAD
IPAD MINI 1 (GSM) 9.3.6 (13G37) DOWNLOAD
IPAD MINI 1 (SIM) 9.3.6 (13G37) DOWNLOAD
IPAD MINI 2 (WIFI) 12.5.4 (16H50) DOWNLOAD
IPAD MINI 2 (SIM) 12.5.4 (16H50) DOWNLOAD
IPAD MINI 2 (CHINA) 12.5.4 (16H50) DOWNLOAD
IPAD AIR 1 (WIFI) 12.5.4 (16H50) DOWNLOAD
IPAD AIR 1 (SIM) 12.5.4 (16H50) DOWNLOAD
IPAD AIR 1 (CHINA) 12.5.4 (16H50) DOWNLOAD
IPAD MINI 3 (WIFI) 12.5.4 (16H50) DOWNLOAD
IPAD MINI 3 (SIM) 12.5.4 (16H50) DOWNLOAD
iPAD MINI 3 (CHINA) 12.5.4 (16H50) DOWNLOAD
IPAD AIR 2 (WIFI) 14.7.1 (18G82) DOWNLOAD
IPAD AIR 2 (SIM) 14.7.1 (18G82) DOWNLOAD
IPAD MINI 4 (WIFI) 14.7.1 (18G82) DOWNLOAD
IPAD MINI 4 (SIM) 14.7.1 (18G82) DOWNLOAD
IPAD PRO 12.9 (WIFI) 14.7.1 (18G82) DOWNLOAD
IPAD PRO 12.9 (SIM) 14.7.1 (18G82) DOWNLOAD
IPAD PRO 9.7 (WIFI) 14.7.1 (18G82) DOWNLOAD
IPAD PRO 9.7 (SIM) 14.7.1 (18G82) DOWNLOAD
IPAD PRO 10.5 (WIFI) 14.7.1 (18G82) DOWNLOAD
IPAD PRO 10.5 (SIM) 14.7.1 (18G82) DOWNLOAD
IPAD 5 (WIFI) 14.7.1 (18G82) DOWNLOAD
IPAD 5 (SIM) 14.7.1 (18G82) DOWNLOAD
IPAD PRO 2 12.9 (WIFI) 14.7.1 (18G82) DOWNLOAD
IPAD PRO 2 12.9 (SIM) 14.7.1 (18G82) DOWNLOAD
IPAD 6 (WIFI) 14.7.1 (18G82) DOWNLOAD
IPAD 6 (SIM) 14.7.1 (18G82) DOWNLOAD
IPAD PRO 3 11 (WIFI) 14.7.1 (18G82) DOWNLOAD
IPAD PRO 3 11 (WIFI)  1TB 14.7.1 (18G82) DOWNLOAD
IPAD PRO 3 11 (SIM) 14.7.1 (18G82) DOWNLOAD
IPAD PRO 3 11 (SIM) 1TB 14.7.1 (18G82) DOWNLOAD
IPAD PRO 3 12.9 (WIFI) 14.7.1 (18G82) DOWNLOAD
IPAD PRO 3 12.9 (WIFI) 1TB 14.7.1 (18G82) DOWNLOAD
IPAD PRO 3 12.9 (SIM) 14.7.1 (18G82) DOWNLOAD
IPAD PRO 3 12.9 (SIM) 1TB 14.7.1 (18G82) DOWNLOAD
IPAD MINI 5 (WIFI) 14.7.1 (18G82) DOWNLOAD
IPAD MINI 5 (SIM) 14.7.1 (18G82) DOWNLOAD
IPAD AIR 3 (WIFI) 14.7.1 (18G82) DOWNLOAD
IPAD AIR 3 (SIM) 14.7.1 (18G82) DOWNLOAD
IPAD 7 (WIFI) 14.7.1 (18G82) DOWNLOAD
IPAD 7 (SIM) 14.7.1 (18G82) DOWNLOAD
IPAD PRO 4 11 (WIFI) 14.7.1 (18G82) DOWNLOAD
IPAD PRO 4 11 (SIM) 14.7.1 (18G82) DOWNLOAD
IPAD PRO 4 12.9 (WIFI) 14.7.1 (18G82) DOWNLOAD
IPAD PRO 4 12.9 (SIM) 14.7.1 (18G82) DOWNLOAD
IPAD AIR 4 (WIFI) 14.7.1 (18G82) DOWNLOAD
IPAD AIR 4 (SIM) 14.7.1 (18G82) DOWNLOAD
IPAD 8 (WIFI) 14.7.1 (18G82) DOWNLOAD
IPAD 8 (SIM) 14.7.1 (18G82) DOWNLOAD

 

Kiểm tra đời máy Ipad

 

Trả lời