Tổng hợp Firmware IOS Iphone chuẩn | Cập nhật liên tục

4/5 - (2 bình chọn)

Tổng hợp tất cả firmware ios các đời máy Iphone, download firmware chuẩn từ server apple-cập nhật mới liên tục..

Tổng hợp Firmware IOS Iphone

MODEL IOS LINK
IPHONE 4 7.1.2 (11D257) DOWNLOAD
IPHONE 4S 9.3.6 (13G37) DOWNLOAD
IPHONE 5 10.3.4 (14G61) DOWNLOAD
IPHONE 5C 10.3.3 (14G60) DOWNLOAD
IPHONE 5S 12.5.5 (16H62) DOWNLOAD
IPHONE 5SE (SE 1) 15.0.1 (19A348)

14.8 (18H17)

DOWNLOAD

DOWNLOAD

IPHONE 6 12.5.5 (16H62) DOWNLOAD
IPHONE 6 PLUS 12.5.5 (16H62) DOWNLOAD
IPHONE 6S 15.0.1 (19A348)

14.8 (18H17)

DOWNLOAD

DOWNLOAD

IPHONE 6S PLUS  

15.0.1 (19A348)

14.8 (18H17)

 

DOWNLOAD

DOWNLOAD

IPHONE 7  

15.0.1 (19A348)

14.8 (18H17)

 

DOWNLOAD

DOWNLOAD

IPHONE 7 PLUS  

15.0.1 (19A348)

14.8 (18H17)

 

DOWNLOAD

DOWNLOAD

IPHONE 8  

15.0.1 (19A348)

14.8 (18H17)

 

DOWNLOAD

DOWNLOAD

IPHONE 8 PLUS  

15.0.1 (19A348)

14.8 (18H17)

 

DOWNLOAD

DOWNLOAD

IPHONE X  

15.0.1 (19A348)

14.8 (18H17)

DOWNLOAD

DOWNLOAD

IPHONE XR  

15.0.1 (19A348)

DOWNLOAD
IPHONE XS 15.0.1 (19A348) DOWNLOAD
IPHONE XS MAX 15.0.1 (19A348) DOWNLOAD
IPHONE 11 15.0.1 (19A348) DOWNLOAD
IPHONE 11 PRO 15.0.1 (19A348) DOWNLOAD
IPHONE 11 PRO MAX 15.0.1 (19A348) DOWNLOAD
IPHONE SE 2 15.0.1 (19A348) DOWNLOAD
IPHONE 12 15.0.1 (19A348) DOWNLOAD
IPHONE 12 MINI 15.0.1 (19A348) DOWNLOAD
IPHONE 12 PRO 15.0.1 (19A348) DOWNLOAD
IPHONE 12 PRO MAX 15.0.1 (19A348) DOWNLOAD
IPHONE 13 15.0.1 (19A348) DOWNLOAD
IPHONE 13 MINI 15.0.1 (19A348) DOWNLOAD
IPHONE 13 PRO 15.0.1 (19A348) DOWNLOAD
IPHONE 13 PRO MAX 15.0.1 (19A348) DOWNLOAD

Xem thêm:

 

Trả lời